Khazix
Thông số của Khazix
Chi phí 1 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 40 Giáp 35 Kháng phép 35 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 38/68/122 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Nhảy!
  • Năng Lượng: 0/40

Nhảy về phía kẻ địch có lượng máu thấp nhất trong vòng 3 ô và gây sát thương vật lý % AD + % AP.

  • Sát thương AD : 350% / 350% / 350%
  • Sát thương AP : 20% / 30% / 45%

Hệ Tộc

Thiên Cung

Tướng Thiên Cung ban chỉ số độc nhất cho toàn đội, tăng dần theo bậc sao của họ và số tướng Thiên Cung ở trên bàn.

2 100% tăng thêm.
3 115% tăng thêm.
4 135% tăng thêm.
5 165% tăng thêm.
6 200% tăng thêm.
7 240% tăng thêm.
Tử Thần
2 Các kỹ năng của Tử Thần có thể chí mạng và chúng nhận thêm 20% Tỉ Lệ Chí Mạng.
4 Ngoài ra, các tướng Tử Thần sẽ khiến kẻ địch chảy máu, gây thêm 50% sát thương chuẩn trong vòng 3 giây.