Irelia
Thông số của Irelia
Chi phí 5 Vàng Máu 900/1620/2916 Năng Lượng 8 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 68/122/219 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,9 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 7

Kỹ Năng

Vũ Kiếm
  • Năng Lượng: 0 / 8

Bị động: Các đòn tấn công phóng những lưỡi kiếm lao tới giữa kẻ thù, gây sát thương vật lý và 30% Sunder trong 5 giây. Thực hiện mỗi 8 đòn tấn công. Kích hoạt: Ra lệnh cho các lưỡi kiếm nhanh chóng tấn công ba kẻ thù có lượng máu thấp nhất, gây 100% AP + % AD và gây sát thương vật lý trên đòn đánh. Irelia chuyển 25% tốc độ tấn công cộng thêm thành tốc độ di chuyển nhanh hơn của lưỡi dao và 50% thành sát thương vật lý. Sunder: Giảm giáp

  • Sát thương nội tại AD : 175% / 175% / 700%
  • Sát thương kích hoạt AD : 350% / 350% / 2000%

Hệ Tộc

Song Đấu

Tướng Song Đấu nhận thêm Tốc Độ Đánh sau mỗi đòn đánh, cộng dồn tối đa 12 lần.

2 5% Tốc độ đánh
4 9% Tốc độ đánh
6 13% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu được giảm 12% sát thương nhận phải.
8 18% Tốc độ đánh: Tướng Song Đấu giảm 18% sát thương gánh chịu.
Sử Gia

Tướng Sử Gia sẽ triệu hồi 1 Anh Hùng tên Kayle và tiến hóa cho cô ta. Tướng Sử Gia được tăng Máu tối đa.
Mỗi cấp sao của tướng Sử Gia sẽ tăng Máu và Sức Mạnh Phép Thuật cho Kayle. Kayle nhận 10% Tốc Độ Đánh sau mỗi Vòng của trận đấu.

3 Chọn 1 hiệu ứng hỗ trợ. + 60 Máu
5 Chọn 1 hiệu ứng chiến đấu. + 100 Máu
7 Chọn 1 hiệu ứng chiến đấu. + 150 Máu
10 Thăng hoa +250 Máu