Poppy TFT
Poppy
Thông số của Poppy
Chi phí 4 Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/100 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Giờ Hành Quyết
Giờ Hành Quyết
  • Năng Lượng: 30/100

Bị động: Nhận sát thương tấn công dựa trên lượng máu cộng thêm. (Hiện tại: 30/54/97%)

Kích hoạt: Tăng 80 Giáp và Kháng Phép trong 6 giây. Đập kẻ thù gần nhất 3 lần; mỗi đòn gây 144/216/675 sát thương vật lý và hồi 40/72/130 Máu. Nếu điều này giết chết kẻ thù, hãy đập thêm một lần nữa.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công