Poppy
Thông số của Poppy
Chi phí 4 Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/100 Giáp 65 Kháng phép 65 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 39 / 70 / 126 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Giờ Hành Quyết
  • Năng Lượng: 30/100

Bị động: Nhận sát thương tấn công dựa trên lượng máu cộng thêm. (Hiện tại: 30/54/97%)

Kích hoạt: Tăng 80 Giáp và Kháng Phép trong 6 giây. Đập kẻ thù gần nhất 3 lần; mỗi đòn gây 144/216/675 sát thương vật lý và hồi 40/72/130 Máu. Nếu điều này giết chết kẻ thù, hãy đập thêm một lần nữa.

Hiệu ứng: +150 Máu và +10% sát thương tấn công

Hệ Tộc

Emo

Kỹ Năng của tướng Emo tiêu hao ít Năng Lượng hơn để thi triển và họ nhận thêm Năng Lượng mỗi khi tướng đồng minh bị hạ gục.

2 giảm 20% , nhận 10 năng lượng
4 giảm 25%, nhận 20 năng lượng
6 20 Sát thương AP; giảm 30%, nhận 25 năng lượng
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần