Morgana
Thông số của Morgana
Chi phí 4 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 60 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30/54/97 Sát thương 40/72/130 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Cuồng Phong Đày Đọa
  • Năng Lượng: 0/60

Tạo một trận bão tuyết mở rộng tại đám kẻ thù lớn nhất trong phạm vi, gây sát thương phép trong 3 giây và ớn lạnh trong 1 giây. Chill: Giảm 10% tốc độ tấn công

  • Sát thương AP : 330% / 500% / 1500%

Hệ Tộc

Hiền Giả

Bắt đầu giao tranh: Các đồng minh ở 2 hàng trên nhận thêm Hút Máu Toàn Phần. Các đồng minh ở 2 hàng sau nhận thêm Sức Mạnh Phép Thuật.

2 12% Hút máu toàn phần, 15 Sức mạnh
3 20% Hút máu toàn phần, 30 Sức mạnh
4 30% Hút máu toàn phần, 45 Sức mạnh
5 45% Hút máu toàn phần, 75 Sức mạnh
U Linh

Khi gây hoặc nhận sát thương 6 lần, tướng U Linh gọi ra 2 bóng ma nguyền rủa những kẻ địch gần bên và hồi lại 3% Máu tối đa mỗi 2 giây.

2 6% với mỗi bóng ma
4 12% với mỗi bóng ma
6 18% với mỗi bóng ma
8 30% với mỗi bóng ma