Jinx tft
Jinx
Thông số của Jinx
Chi phí 1 Vàng Máu 450/810/1458 Năng Lượng 50 Giáp 15 Kháng phép 15 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 31 / 57 / 102 Sát thương 45 / 81 / 146 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 4

Kỹ Năng

Khúc Cao Trào
Khúc Cao Trào
  • Năng lượng: 0/50

Nội Tại Súng Sáu Nòng: Đòn đánh thường ban 4% Tốc Độ Đánh.
Nội Tại Súng Phóng Lựu: Đòn đánh thường gây thêm 23/34/51% sát thương vật lý.
Kích Hoạt: Chuyển giữa Súng Sáu Nòng và Súng Phóng Lựu.

Các đòn tấn công bằng súng ngắn tăng thêm 1% Tốc độ tấn công, các đòn tấn công của Súng Phóng Lựu gây thêm 10% sát thương AD.