Sona
Thông số của Sona
Chi phí 5 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 170 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 4 / 8 / 14 Sát thương 5 / 9 / 16 Tốc độ tấn công 0.85 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 5

Kỹ Năng

Cực Bốc (Động Lực)
  • Năng Lượng: 0 / 170

Bị động: Thay vào đó, các đòn tấn công sẽ gửi một nhịp đến đồng minh, hồi cho họ 4/7/100% Máu tối đa của họ.

Kích hoạt: Gửi một nhịp tới tất cả đồng minh và cấp cho họ Khiên 350/550/3333 trong 2/2/30 giây.

Hiệu ứng: +5% tốc độ đánh. Nhận thêm 2% tốc độ tấn công mỗi khi cô tấn công.

Hệ Tộc

Phù Thủy Âm Nhạc

1 (duy nhất) Lựa chọn một chế độ để biến đổi đòn đánh và Kỹ Năng của Phù Thủy Âm Nhạc!

Thuật Sư

Đội của bạn nhận được 15 Sức mạnh Phép thuật. Pháp sư nhận được nhiều hơn, cộng thêm Sức mạnh Phép thuật bất cứ khi nào Pháp sư sử dụng Khả năng.

3 20 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
5 35 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
7 60 Sức mạnh Phép thuật, +2 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng
10 120 Sức mạnh Phép thuật, +10 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng