Karthus TFT
Karthus
Thông số của Karthus
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 40/120 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lời Nhắc Tử Vong
Lời Nhắc Tử Vong
  • Năng Lượng: 40/125

Gây 220/330/1000 sát thương phép lên 5 kẻ địch có lượng máu thấp nhất. Nhận 10 Mana cho mỗi người chết.

Hiệu ứng Headliner: +15 sức mạnh phép thuật