Ziggs TFT
Ziggs
Thông số của Ziggs
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 30/75 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lý Thuyết Hỗn Mang
Lý Thuyết Hỗn Mang
  • Năng Lượng: 30/75

Ném bom vào mục tiêu hiện tại gây sát thương phép 360/540/4000. Nó chia thành 5 quả bom nhỏ hơn, xé nát mục tiêu trong 4 giây và gây sát thương phép 80/120/400. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng số lượng bom nhỏ hơn lên 1.

Hiệu ứng: +5 Sức mạnh phép thuật. Giảm mana tối đa đi 5.