Ziggs
Thông số của Ziggs
Chi phí 5 Vàng Máu 800/1440/2592 Năng Lượng 30/75 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36/65/117 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0.8 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lý Thuyết Hỗn Mang
  • Năng Lượng: 30/75

Ném bom vào mục tiêu hiện tại gây sát thương phép 360/540/4000. Nó chia thành 5 quả bom nhỏ hơn, xé nát mục tiêu trong 4 giây và gây sát thương phép 80/120/400. Mỗi lần sử dụng sẽ tăng số lượng bom nhỏ hơn lên 1.

Hiệu ứng: +5 Sức mạnh phép thuật. Giảm mana tối đa đi 5.

Hệ Tộc

Hyperpop

Khi sử dụng Kỹ Năng, tướng Hyperpop ban Năng Lượng và Tốc Độ Đánh trong BuffDuration giây cho NumOfAllies đồng minh gần nhất.

1 3 mana và 10% tốc độ tấn công
2 5 mana và 20% tốc độ tấn công
3 7 mana và 35% tốc độ tấn công
4 10 mana và 60% tốc độ tấn công
Tuyệt Sắc

Các Kỹ Năng của tướng Tuyệt Sắc làm giảm 15% sát thương của mục tiêu và gây thêm sát thương phép trong 2 giây.

2 20% sát thương phép
4 60% sát thương phép
6 100% sát thương phép