Blitzcrank
Thông số của Blitzcrank
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/120 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 36 / 65 / 117 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Khiên Robot
  • Năng Lượng: 60/120

Bị động: Cứ sau 2 giây, gây 100/150/1000 sát thương phép cho kẻ địch ở gần.

Kích hoạt: Nhận Khiên 600/750/2000. Trong 5 giây, Nội tại của Blitzcrank gây sát thương mỗi giây và gây thêm 1% Máu tối đa của mục tiêu dưới dạng sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +150 Máu và Nội tại luôn gây sát thương phép tối đa theo Máu.

Hệ Tộc

Disco

Triệu hồi một quả cầu Disco di động. Bắt đầu trận chiến: Đồng minh bên cạnh nhận được Tốc độ tấn công và hồi máu ngay lập tức và cứ sau 3 giây.

3 5% tốc độ tấn công, 2% máu tối đa
4 10% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
5 2 quả cầu disco, 15% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
6 20% tốc độ tấn công, 5% máu tối đa
Vệ Binh

Đội của bạn nhận Giáp và Kháng Phép. Tướng Vệ Binh nhận được gấp đôi.

2 16 Giáp, 16 Kháng Phép
4 35 Giáp, 35 Kháng Phép
6 60 Giáp, 60 Kháng Phép
8 125 Giáp, 125 Kháng Phép