Samira
Thông số của Samira
Chi phí 3 Vàng Máu 600/1080/1944 Năng Lượng 100 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 42 / 76 / 136 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Khát Khao Hạ Gục
  • Năng Lượng: 0/100

Bị động: Các đòn tấn công chí mạng sẽ nhận được một điểm Phong cách, tối đa 6 điểm. Mỗi điểm cộng dồn tăng 20% ​​Tốc độ đánh.

Kích hoạt: Gây 144/216/338 sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại, sau đó gây thêm 66/99/149 sát thương vật lý cho mỗi ngăn xếp Phong cách. Sau đó, đặt lại Style.

Hiệu ứng: +5% sát thương tấn công và +10% cơ hội tấn công chí mạng.

Hệ Tộc

Đao Phủ

Kỹ Năng của Đao Phủ có thể gây chí mạng và họ nhận thêm Sát Thương Chí Mạng. Tỉ Lệ Chí Mạng tăng theo lượng Máu đã mất của mục tiêu.

2 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
4 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
6 5% Sát thương chí mạng, tối đa 15% tỉ lệ chí mạng
Đồng Quê

Khi đội của bạn mất 30% Máu, Triệu hồi Chiến Mã để cường hóa cho cả đội. Mỗi cấp sao của tướng Đồng Quê tăng Máu và Sức Mạnh Công Kích cho Chiến Mã

3 Chiến Mã
5 Chiến Mã Nửa Đêm
7 Chiến Mã Khẩn Cầu Địa Ngục