Zed TFT
Zed
Thông số của Zed
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/50 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 71/128/231 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,95 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Sát Chiêu Hoàn Hảo
Sát Chiêu Hoàn Hảo
  • Năng Lượng: 30/70

Đánh dấu mục tiêu hiện tại và sinh ra một Bóng tối không thể bị chọn làm mục tiêu với Sát thương Tấn công 185/185/370% trong 4 giây. Sau một khoảng thời gian chờ ngắn hoặc khi kẻ địch bị đánh dấu còn dưới 15% máu, gây thêm 263/394/1181 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +100 Máu. Bóng tối của Zed nhận được +10% sát thương tấn công và +10% tốc độ tấn công.