Zed
Thông số của Zed
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 30/50 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 71/128/231 Sát thương 75/135/243 Tốc độ tấn công 0,95 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Sát Chiêu Hoàn Hảo
  • Năng Lượng: 30/70

Đánh dấu mục tiêu hiện tại và sinh ra một Bóng tối không thể bị chọn làm mục tiêu với Sát thương Tấn công 185/185/370% trong 4 giây. Sau một khoảng thời gian chờ ngắn hoặc khi kẻ địch bị đánh dấu còn dưới 15% máu, gây thêm 263/394/1181 sát thương vật lý.

Hiệu ứng: +100 Máu. Bóng tối của Zed nhận được +10% sát thương tấn công và +10% tốc độ tấn công.

Hệ Tộc

Cuồng Nhiệt

Sau khi bị hạ gục, tướng Cuồng Nhiệt sẽ nhảy lên kẻ địch ở xa nhất, gây 300 sát thương phép. Các kẻ địch trong phạm vi 1 ô Bị Choáng trong 1.5 giây.
Họ còn gây thêm sát thương, tăng 1% mỗi giây.

2 5% Sát thương cộng thêm
4 5% Sát thương cộng thêm
5 5% sSát thương cộng thêm
EDM

Sử dụng bộ chọn EDM để chọn một tướng EDM và xem tần số của mỗi tướng.
Tại tần số của tướng được chọn, tướng EDM của bạn sẽ thi triển Kỹ Năng được chọn với hiệu quả được sửa đổi.

2 80% hiệu quả
3 90% hiệu quả
4 100% hiệu quả, -1 giây
5 120% hiệu quả, -2 giây