Pantheon TFT
Pantheon
Thông số của Pantheon
Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 60 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Không Đau Vì Quá Trâu
Không Đau Vì Quá Trâu
  • Năng Lượng: 0/60

Giảm sát thương nhận vào đi 40/40/45% trong 2,5 giây. Sau đó, gây 110/165/248 sát thương vật lý cho 3 kẻ địch gây sát thương nhiều nhất cho Pantheon trong thời gian hiệu lực.

Hiệu ứng: +200 Máu, +20 Giáp và +20 Kháng phé