Pantheon
Thông số của Pantheon
Chi phí 2 Vàng Máu 750 / 1350 / 2430 Năng Lượng 60 Giáp 45 Kháng phép 45 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 107 Sát thương 55 / 99 / 178 Tốc độ tấn công 0.6 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Không Đau Vì Quá Trâu
  • Năng Lượng: 0/60

Giảm sát thương nhận vào đi 40/40/45% trong 2,5 giây. Sau đó, gây 110/165/248 sát thương vật lý cho 3 kẻ địch gây sát thương nhiều nhất cho Pantheon trong thời gian hiệu lực.

Hiệu ứng: +200 Máu, +20 Giáp và +20 Kháng phé

Hệ Tộc

Hộ Pháp

Một lần mỗi giao tranh, khi xuống dưới 50% Máu, Hộ Pháp tạo một lá chắn theo Máu tối đa của bản thân cho mình và đồng minh gần nhất.

2 30% máu
4 50% máu
6 70% máu
Punk

Tướng Punks nhận được thêm Máu và sát thương tấn công, tăng 1% mỗi khi bạn tiêu vàng khi quay lại Cửa hàng. Sau khi Punk chiến đấu trong trận chiến, lần quay lại Cửa hàng đầu tiên của bạn có giá 1 vàng và thay vào đó nhận được 3% tiền thưởng!

2 170 máu và 17% sát thương tấn công
4 280 máu và 28% sát thương tấn công
6 420 máu và 42% sát thương tấn công