Urgot TFT
Urgot
Thông số của Urgot
Chi phí 3 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 20 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 14 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2

Kỹ Năng

Lửa Từ Đầu Ngón Tay
Lửa Từ Đầu Ngón Tay
  • Năng Lượng: 0 / 20

Trong 8 giây, chuyển đổi Tốc độ tấn công cộng thêm thành Sát thương tấn công. Các đòn tấn công gây 120/183/283 sát thương vật lý theo hình nón và cấp cho Urgot 30% sát thương gây ra dưới dạng Khiên trong 5 giây.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +10% Tấn công