Urgot
Thông số của Urgot
Chi phí 3 Vàng Máu 750/1350/2430 Năng Lượng 20 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 45 / 81 / 14 Sát thương 60 / 108 / 194 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 2

Kỹ Năng

Lửa Từ Đầu Ngón Tay
  • Năng Lượng: 0 / 20

Trong 8 giây, chuyển đổi Tốc độ tấn công cộng thêm thành Sát thương tấn công. Các đòn tấn công gây 120/183/283 sát thương vật lý theo hình nón và cấp cho Urgot 30% sát thương gây ra dưới dạng Khiên trong 5 giây.

Hiệu ứng: +15% sát thương tấn công và +10% Tấn công

Hệ Tộc

Đồng Quê

Khi đội của bạn mất 30% Máu, Triệu hồi Chiến Mã để cường hóa cho cả đội. Mỗi cấp sao của tướng Đồng Quê tăng Máu và Sức Mạnh Công Kích cho Chiến Mã

3 Chiến Mã
5 Chiến Mã Nửa Đêm
7 Chiến Mã Khẩn Cầu Địa Ngục
Siêu Quẩy

Tướng Siêu Quẩy nhận Tốc Độ Đánh và Hút Máu Toàn Phần, tăng thêm tối đa Tăng 100% dựa trên lượng Máu đã mất của họ.

2 20% Tốc độ đánh, 10% Hút Máu Toàn Phần
4 20% Tốc độ đánh, 15% Hút Máu Toàn Phần
6 20% Tốc độ đánh, 20% Hút Máu Toàn Phần