Lulu
Thông số của Lulu
Chi phí 3 Vàng Máu 650 / 1170 / 2106 Năng Lượng 40 Giáp 20 Kháng phép 20 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 28 / 50 / 91 Sát thương 40 / 72 / 130 Tốc độ tấn công 0.7 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Hương Vị Bùng Nổ
  • Năng Lượng: 0/40

Bắn một tia về phía mục tiêu hiện tại. Nó gây 240/360/575 sát thương phép cho kẻ địch đầu tiên nó đi qua và 150/225/360 sát thương phép cho kẻ địch thứ hai. Mỗi lần dùng chiêu thứ 3, Làm choáng 3 kẻ địch gần nhất trong 1,25 giây và thay vào đó gây 180/270/430 sát thương phép.

Hiệu ứng Headliner: +25 sức mạnh phép thuật

Hệ Tộc

Hyperpop

Khi sử dụng Kỹ Năng, tướng Hyperpop ban Năng Lượng và Tốc Độ Đánh trong BuffDuration giây cho NumOfAllies đồng minh gần nhất.

1 3 mana và 10% tốc độ tấn công
2 5 mana và 20% tốc độ tấn công
3 7 mana và 35% tốc độ tấn công
4 10 mana và 60% tốc độ tấn công
Thuật Sư

Đội của bạn nhận được 15 Sức mạnh Phép thuật. Pháp sư nhận được nhiều hơn, cộng thêm Sức mạnh Phép thuật bất cứ khi nào Pháp sư sử dụng Khả năng.

3 20 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
5 35 sức mạnh phép thuật, +1 sức mạnh phép thuật mỗi lần sử dụng
7 60 Sức mạnh Phép thuật, +2 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng
10 120 Sức mạnh Phép thuật, +10 Sức mạnh Phép thuật mỗi lần sử dụng