K’Sante
Thông số của K’Sante
Chi phí 1 Vàng Máu 650/1170/2106 Năng Lượng 40 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 30 / 54 / 97 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0,6 Tỷ lệ chí mạng 25 Phạm vi 1

Kỹ Năng

Chặn Lũ Ganh Ghét
  • Năng Lượng: 0/40

Vào thế phòng thủ, giảm sát thương phải nhận 30% + % sát thương (tối đa 75%) trong 2,5 giây. Sau đó, gây 800% tấn công sát thương vật lý cho mục tiêu hiện tại. Hiệu ứng hồi máu: +300 Máu

  • Giảm sát thương : 20% / 20% / 25%

Hệ Tộc

Heartsteel

Thu thập Trái Tim khi tiêu diệt kẻ địch. Nhận nhiều hơn nữa khi thua giao tranh với người chơi. Sau mỗi RoundCount vòng giao tranh người chơi, chuyển đổi số Trái Tim thành những phần thưởng đầy uy lực!

3 1x Trái Tim
5 3x Trái Tim
7 6x Trái Tim
10 10x Trái Tim, Nhận phần thưởng mỗi vòng đấu và giữ 80% Trái Tim của bạn!
Vệ Binh

Đội của bạn nhận Giáp và Kháng Phép. Tướng Vệ Binh nhận được gấp đôi.

2 16 Giáp, 16 Kháng Phép
4 35 Giáp, 35 Kháng Phép
6 60 Giáp, 60 Kháng Phép
8 125 Giáp, 125 Kháng Phép