Twisted Fate TFT
Twisted Fate
Thông số của Twisted Fate
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30/105 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lia Bài Hối Hả
Lia Bài Hối Hả
  • Năng Lượng: 30/105

Ném 21 lá bài chia cho mục tiêu hiện tại và 3 kẻ thù gần nhất. Chúng giảm Kháng phép đi 1 và gây 45/70/210 sát thương phép.

Hiệu ứng: Ném thêm 3 lá bài.