Twisted Fate
Thông số của Twisted Fate
Chi phí 4 Vàng Máu 700/1260/2268 Năng Lượng 30/105 Giáp 30 Kháng phép 30 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 34/61/109 Sát thương 45/81/146 Tốc độ tấn công 0,75 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 4

Kỹ Năng

Lia Bài Hối Hả
  • Năng Lượng: 30/105

Ném 21 lá bài chia cho mục tiêu hiện tại và 3 kẻ thù gần nhất. Chúng giảm Kháng phép đi 1 và gây 45/70/210 sát thương phép.

Hiệu ứng: Ném thêm 3 lá bài.

Hệ Tộc

Disco

Triệu hồi một quả cầu Disco di động. Bắt đầu trận chiến: Đồng minh bên cạnh nhận được Tốc độ tấn công và hồi máu ngay lập tức và cứ sau 3 giây.

3 5% tốc độ tấn công, 2% máu tối đa
4 10% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
5 2 quả cầu disco, 15% tốc độ tấn công, 3% máu tối đa
6 20% tốc độ tấn công, 5% máu tối đa
Tuyệt Sắc

Các Kỹ Năng của tướng Tuyệt Sắc làm giảm 15% sát thương của mục tiêu và gây thêm sát thương phép trong 2 giây.

2 20% sát thương phép
4 60% sát thương phép
6 100% sát thương phép