Ekko TFT
Ekko
Thông số của Ekko
Chi phí 3 Vàng Máu 850 / 1530 / 2754 Năng Lượng 50 / 125 Giáp 40 Kháng phép 40 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33 / 59 / 105 Sát thương 50 / 90 / 162 Tốc độ tấn công 0.65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Chà Đĩa
Chà Đĩa
  • Năng Lượng:50/125

Gây 60/90/145 sát thương phép lên kẻ địch trong vòng 2 ô và Làm choáng chúng trong 1,5 giây. Nhận lá chắn 400/450/550 Máu trong 4 giây.

Phần thưởng Bling: Khi khiên được dựng lên, hồi 100 máu mỗi giây.

Hiệu ứng Headliner: +200 Máu và +20 Sức mạnh phép thuật