Zac
Thông số của Zac
Chi phí 4 Vàng Máu 1000/1800/3240 Năng Lượng 60/160 Giáp 60 Kháng phép 60 Sức mạnh phép thuật 100 DPS 33/59/105 Sát thương 50/90/162 Tốc độ tấn công 0,65 Tỷ lệ chí mạng 25% Phạm vi 1

Kỹ Năng

Nảy Nảy Nảy!
  • Năng Lượng: 60/160

Nảy 3 lần vào kẻ địch ở gần. Mỗi lần nảy gây 120/180/1200 sát thương phép, Choáng trong 1 giây và hồi cho Zac 180/240/800 Máu.

Hiệu ứng: +200 Máu và +15 Sức mạnh phép thuật

Hệ Tộc

Đấu Sĩ

Đội của bạn nhận 100 Máu. Tướng Đấu Sĩ nhận thêm Máu tối đa.

2 20% Máu tối đa
4 40% Máu tối đa
6 80% Máu tối đa
EDM

Sử dụng bộ chọn EDM để chọn một tướng EDM và xem tần số của mỗi tướng.
Tại tần số của tướng được chọn, tướng EDM của bạn sẽ thi triển Kỹ Năng được chọn với hiệu quả được sửa đổi.

2 80% hiệu quả
3 90% hiệu quả
4 100% hiệu quả, -1 giây
5 120% hiệu quả, -2 giây