Ngọc bổ trợ Ziggs

Cảm Hứng
Array

Đòn Phủ Đầu

Bước Chân Màu Nhiệm

Giao Hàng Bánh Quy

Thấu Thị Vũ Trụ

Pháp Thuật
Array

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Máu Tăng Tiến

+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+ 6 Giáp
+10-180 Máu cộng thêm

PHÉP BỔ TRỢ CHO Ziggs KHUYÊN DÙNG

Dùng nhiều

Tốc Biến

Dịch Chuyển

THỨ TỰ NÂNG CẤP KỸ NĂNG Ziggs

Cơ bản

Dễ Nổi Điên (Nội Tại)

Nội Tại

Bom Nảy (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Gói Chất Nổ (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Bãi Mìn (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Siêu Bom Địa Ngục (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Threats & Synergies

Threats Synergies
Vô cùng Lớn Trung bình Vừa Nhỏ
Ziggs
Không Thấp Ok Mạnh Lý tưởng