Ngọc Bổ Trợ Liên Minh Huyền Thoại: Sức Mạnh Thích Ứng

Sức Mạnh Thích Ứng

+9 Sức Mạnh Thích Ứng