Ngọc bổ trợ Talon

Cảm Hứng
Array

Đòn Phủ Đầu

Bước Chân Màu Nhiệm

Máy Dọn Lính

Thấu Thị Vũ Trụ

Áp Đảo
Array

Tác Động Bất Chợt

Thợ Săn Tối Thượng

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Máu

+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+ 9 Giáp
+65 Máu cơ bản

Phép bổ trợ Talon

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Talon nâng đúng cấp độ

Talon

Lưỡi Dao Kết Liẽu (Nội Tại)

Nội Tại

Ngoại Giao Kiểu Noxus (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Ám Khí (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Con Đường Thích Khách (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Sát Thủ Vô Hình (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Talon 002

Hướng dẫn Combo Talon

Dưới đây là danh sách các combo Talon Talon  bạn có thể thực hiện.

– Đánh Q và ngay lập tức ném ra W, và AA

– Tự động, Q Cận chiến, Tự động

– W và tiếp theo là Đánh xa Q + Tự động để kích hoạt nội tại

– W, và tiếp theo bằng Đánh xa Q để kéo W thứ hai của bạn trở lại và sau đó Tự động kích hoạt nội tại

– W, và Tốc biến để kéo W thứ hai của bạn trở lại, sau đó Cận chiến Q để kích hoạt nội tại.

Khá dễ dàng phải không? Bây giờ là các combo cao cấp hơn.

– Combo khó hơn một chút của Talon : W + Q + R + Auto (là combo một phát)

– E + R + Cận chiến hoặc Đánh xa Q + W

– Đánh xa Q + W + R + Tự động

– Tốc biến R + Q + W + AA

– Tốc biến Q + R + W + AA

Khi tham gia giao tranh, hãy thử tấn công tất cả hoặc hầu hết kẻ thù bằng chiêu cuối của bạn. Và luôn sử dụng Thiêu đốt để đảm bảo tiêu diệt nếu bạn không chắc chắn rằng combo của mình có tiêu diệt được kẻ thù hay không.