GỢI Ý CÁC BẢNG NGỌC DÀNH CHO KAYLE

Chuẩn Xác
Array

Nhịp Độ Chết Người

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Chốt Chặn Cuối Cùng

Kiên Định
Array

Giáp Cốt

Lan Tràn

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Chuẩn Xác
Array

Sẵn Sàng Tấn Công

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Chốt Chặn Cuối Cùng

Kiên Định
Array

Giáp Cốt

Lan Tràn

Pháp Thuật
Array

Tăng Tốc Pha

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Cuồng Phong Tích Tụ

Giáp Cốt

Kiên Cường

PHÉP BỔ TRỢ CHO KAYLE KHUYÊN DÙNG

Tốc Biến

Dịch Chuyển

Kỹ năng Kayle nâng đúng cấp độ

Kayle

Thương Nhân Cảnh Giới (nội tại)

Nội Tại

Hào Quang Trừng Phạt (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thiên Giới Ban Phước (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Kiếm Tinh Hỏa (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thần Linh Định Đoạt (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18