Ngọc bổ trợ Gnar

Chuẩn Xác
Array

Chinh Phục

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Chốt Chặn Cuối Cùng

Kiên Định
Array

Lan Tràn

Giáp Cốt

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+6 Giáp

Phép bổ trợ Gnar

Tốc Biến

Dịch Chuyển

Kỹ năng Gnar nâng đúng cấp độ

Gnar

Đột Biến Gien (Nội Tại)

Nội Tại

Ném Boomerang / Ném Đá (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Quá Khích / Đập Đá (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nhún Nhảy / Nghiền Nát (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Gnar (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Gnar 02

Ưu và Nhược điểm Gnar

Ưu điểm Gnar

+ Phần trăm sát thương theo máu
+ Tính cơ động cao
+ Đầu trận mạnh nhờ nội tại
+ Cuối trận tốt
+ Nhiều hiệu ứng khống chế
+ Không tốn mana

Nhược điểm Gnar

– Khó làm chủ
– Đầu trận kém
– Cơ chế khó
– Cơ bản tầm thấp
– Bạn không thể kiểm soát thước đo biến hình
– Thời gian hồi chiêu rất dài