Ngọc bổ trợ khuyên dùng cho Cho'Gath

Pháp Thuật
Array

Thiên Thách Bí Ẩn

Áo Choàng Mây

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thiêu Rụi

Áp Đảo
Array

Phát Bắn Đơn Giản

Thợ Săn Tối Thượng

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Máu Tăng Tiến

Phép bổ trợ khuyên dùng cho Cho'Gath

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Cho'Gath nâng đúng cấp độ

Cơ bản

Thú Ăn Thịt (Nội Tại)

Nội Tại

Rạn Nứt (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tiếng Gầm Hoang Dã (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Phóng Gai (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Xơi Tái (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18