Ngọc Bổ Trợ Khuyên Dùng Zyra

Pháp Thuật
Array

Thiên Thách Bí Ẩn

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Thiêu Rụi

Kiên Định
Array

Huyền Thoại Gia Tốc

Đốn Hạ

Điểm Hồi Kỹ Năng

Sức Mạnh Thích Ứng

Máu

+8 Tốc độ kỹ năng
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+65 Máu cơ bản

Phép bổ trợ Zyra

Tốc Biến

Trừng Phạt Phong Hổ

Thứ Tự Nâng Cấp Kỹ Năng Zyra

Cơ Bản & Nâng Đúng Cấp Độ

Khu Vườn Gai Góc (Nội Tại)

Nội Tại

Bó Gai Chết Chóc (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Xum Xuê (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Rễ Cây Trói Buộc (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Bụi Gai Kỳ Dị (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Zyra 02

Ưu và Nhược Điểm Zyra

Gai Nổi Loạn
Ưu điểm Kiểm Soát Điều Kiện
 • Có thể solo và giúp chống chịu Rồng, Sứ Giả & Baron
 • Sát thương theo thời gian cao
 • Có thể mua Mặt Nạ Đọa Đày nếu cần thiết để ngăn cản hồi máu của đối phương
 • Khống chế đa dạng với trói chân và hất tung
 • Có thể cấu rỉa an toàn ở tầm trung
 • Có thể solo tiêu diệt mục tiêu máu yếu khi dẫn trước
 • Có thể tạo cây để chặn kỹ năng định hướng (như Kéo Tên Lửa của Blitzcrank)
 • Có thể "kiểm tra bụi" bằng Bọc Cây Hoang Dại và một chiêu thức
Nhược điểm Phát Bắn Đơn Giản
 • Vị trí đặt hạt mầm đôi khi ngẫu nhiên (phụ thuộc vào may mắn)
 • Máu khá là mỏng
 • Không có kỹ năng chạy trốn, rất dễ chết khi bị tiếp cận nhanh
 • Bị đè đường, sẽ rất khó có lợi thế trong giao tranh