Ngọc bổ trợ Zoe

Áp Đảo
Array

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Kho Báu

Pháp Thuật
Array

Tập Trung Tuyệt Đối

Cuồng Phong Tích Tụ

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Máu

Phép Bổ Trợ Zoe

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Zoe nâng đúng cấp độ

Zoe

Lấp La Lấp Lánh (Nội Tại)

Nội Tại

Nghịch Sao (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Kẻ Trộm Phép (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Bong Bóng Ngủ (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Vòng Xuyên Thấu (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18