Ngọc bổ trợ Vi Jungle

Áp Đảo
Array

Mưa Kiếm

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Chuẩn Xác
Array

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Máu Tăng Tiến

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+10-180 Máu cộng thêm

Phép bổ trợ Vi Jungle

Tốc Biến

Trừng Phạt Hỏa Khuyển

Kỹ năng Vi nâng đúng cấp độ

Vi

Giáp Chống Chất Nổ (Nội Tại)

Nội Tại

Cú Đấm Bùng Nổ (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Cú Đấm Phá Giáp (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Cú Đấm Xuyên Thấu (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tả Xung Hữu Đột (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18