Ngọc bổ trợ cho Swain

Chuẩn Xác
Array

Chinh Phục

Hiện Diện Trí Tuệ

Huyền Thoại - Kháng Hiệu Ứng

Chốt Chặn Cuối Cùng

Pháp Thuật
Array

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

Kháng Phép

Phép bổ trợ cho Swain

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Swain nâng đúng cấp độ

Cơ bản

Bẫy Quạ Tham Lam (Nội Tại)

Nội Tại

Bàn Tay Tử Thần (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Tầm Nhìn Bá Chủ (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Trói Buộc (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hóa Quỷ (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18