Ngọc bổ trợ dành cho Renata Glasc

Kiên Định
Array

Hộ Vệ

Nện Khiên

Giáp Cốt

Kiên Cường

Áp Đảo
Array

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Mắt Thây Ma

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Máu

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+65 Máu cơ bản

Phép bổ trợ Renata Glasc khuyên dùng

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Renata Glasc nâng đúng cấp độ

Renata Glasc

Cấp Vốn (nội tại)

Nội Tại

Bắt Tay (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Cứu Cánh (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hỏa Lực Yểm Trợ (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hợp Chất Điên Loạn (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18