Runes gợi ý cho Rell Hỗ Trợ

Kiên Định
<br />
<b>Warning</b>: Array to string conversion in <b>/var/www/vhosts/gameio.io/httpdocs/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/lol-figure/single-default.php</b> on line <b>77</b><br />
Array

Quyền Năng Bất Diệt

Nện Khiên

Kiểm Soát Điều Kiện

Tiếp Sức

Pháp Thuật
<br />
<b>Warning</b>: Array to string conversion in <b>/var/www/vhosts/gameio.io/httpdocs/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/lol-figure/single-default.php</b> on line <b>77</b><br />
Array

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Điểm Hồi Kỹ Năng

Giáp

Máu Tăng Tiến

+8 Điểm hồi kỹ năng
+6 Giáp
+65 Máu cơ bản

Spells gợi ý cho Rell Hỗ Trợ

Khuyên dùng

Tốc Biến

Dịch Chuyển


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /var/www/vhosts/gameio.io/httpdocs/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/lol-figure/single-default.php on line 122

Kỹ năng Rell Nâng Đúng Cấp Độ

Rell

Phá Vỡ Khuôn Phép (nội tại)

Nội Tại

Xuyên Tâm Kích (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hắc Kim Thuật (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Phi Nước Đại (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Sức Hút Kinh Hoàng (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18