Ngọc bổ trợ Nami hỗ trợ

Pháp Sư
Array

Triệu Hồi Aery

Dải Băng Năng Lượng

Thăng Tiến Sức Mạnh

Cuồng Phong Tích Tụ

Cảm Hứng
Array

Giao Hàng Bánh Quy

Thấu Thị Vũ Trụ

Điểm Hồi Kỹ Năng

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

+8 Điểm hồi kỹ năng
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+6 Giáp

Phép bổ trợ Nami hỗ trợ

Tốc Biến

Kiệt Sức

Kỹ năng Nami nâng đúng cấp độ

Nami

Dậy Sóng (Nội Tại)

Nội Tại

Thủy Ngục (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thủy Triều (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Ước Nguyện Tiên Cá (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Sóng Thần (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18