Ngọc bổ trợ Elise

Áp Đảo
Array

Thu Thập Hắc Ám

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tàn Nhẫn

Chuẩn Xác
Array

Đắc Thắng

Nhát Chém Ân Huệ

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+6 Giáp

Phép bổ trợ Elise

Tốc Biến

Trừng Phạt Hỏa Khuyển

Kỹ năng Elise nâng đúng cấp độ

Elise

Nữ Hoàng Nhền Nhện (Nội Tại)

Nội Tại

Phun Độc / Cắn Độc (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nhền Nhện Con / Cắn Xé (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Kén Nhện / Đánh Đu (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nhện Chúa (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18