Ngọc bổ trợ khuyên dùng cho Diana

Chuẩn Xác
Array

Chinh Phục

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Nhát Chém Ân Huệ

Áp đảo
Array

Tác Động Bất Chợt

Thu Thập Nhãn Cầu

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+6 Giáp

Phép Bổ Trợ cho Diana

Tốc Biến

Trừng Phạt Hỏa Khuyển

Kỹ năng Diana nâng đúng cấp độ

Diana

Gươm Ánh Trăng (Nội Tại)

Nội Tại

Trăng Lưỡi Liềm (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thác Bạc (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Trăng Non (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Trăng Mờ (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18