Ngọc bổ trợ Cassiopeia

Chuẩn Xác
Array

Chinh Phục

Hiện Diện Trí Tuệ

Huyền Thoại - Kháng Hiệu Ứng

Nhát Chém Ân Huệ

Kiên Định
Array

Kiểm Soát Điều Kiện

Lan Tràn

Sức Mạnh Thích Ứng

Máu

Kháng Hiệu Ứng Và Kháng Làm Chậm

Phép bổ trợ Cassiopeia

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Cassiopeia nâng đúng cấp độ

Cassiopeia

Thần Tốc Mãng Xà (Nội Tại)

Nội Tại

Vụ Nổ Độc Hại (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Chướng Khí (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nanh Độc (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Cái Nhìn Hóa Đá (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18