Ngọc bổ trợ Zac

Kiên Định
Array

Dư Chấn

Suối Nguồn Sinh Mệnh

Kiểm Soát Điều Kiện

Tiếp Sức

Cảm Hứng
Array

Bước Chân Màu Nhiệm

Thấu Thị Vũ Trụ

Tốc Độ Đánh

Máu

Máu Tăng Tiến

+10% Tốc độ tấn công
+10-180 Máu cộng thêm
+10-180 Máu cộng thêm

Phép bổ trợ Zac

Tốc Biến

Trừng Phạt Mộc Long

Kỹ năng Zac nâng đúng cấp độ

Zac

Phân Bào (Nội Tại)

Nội Tại

Bàn Tay Co Giãn (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Chất Bất Ổn (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Súng Cao Su (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nảy ! Nảy ! Nảy ! (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18