Ngọc bổ trợ Taric

Cảm Hứng
Array

Nâng Cấp Băng Giá

Tốc Biến Ma Thuật

Giao Hàng Bánh Quy

Vận Tốc Tiếp Cận

Kiên Định
Array

Giáp Cốt

Tiếp Sức

Tốc Độ Đánh

Giáp

Kháng Phép

+10% tốc độ tấn công
+6 giáp
+8 kháng phép

Phép bổ trợ Taric

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Taric nâng đúng cấp độ

Taric

Can Đảm (Nội Tại)

Nội Tại

Ánh Sáng Tinh Tú (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Pháo Đài Kiên Cố (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Chói Lóa (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Vũ Trụ Rạng Ngời (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18