Ngọc Bổ Trợ Nocturne Dùng Nhiều Nhất

Chuẩn Xác
Array

Nhịp Độ Chết Người

Đắc Thắng

Huyền Thoại Tốc Độ Đánh

Nhát Chém Ân Huệ

Áp Đảo
Array

Thu Thập Nhãn Cầu

Thợ Săn Tối Thượng

Tốc Độ Đánh

Sức Mạnh Thích Ứng

Giáp

+10% Tốc độ tấn công
+9 Thích ứng (5,4 AD hoặc 9 AP)
+6 Giáp

Phép bổ trợ Nocturne Ưa Dùng

Tốc Hành

Trừng Phạt Nâng Cấp

Kỹ năng Nocturne nâng theo đúng cấp độ

Nocturne

Lưỡi Dao Bóng Tối (Nội Tại)

Nội Tại

Thanh Gươm Bóng Tối (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Bóng Đen Bao Phủ (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Hoang Tưởng (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18