Ngọc bổ trợ cho Nautilus

Kiên Định
Array

Dư Chấn

Nện Khiên

Kiểm Soát Điều Kiện

Tiếp Sức

Chuẩn Xác
Array

Đắc Thắng

Huyền Thoại - Kháng Hiệu Ứng

Tốc Độ Đánh

Máu Tăng Tiến

Giáp

+10% Tốc độ tấn công
+6 Giáp
+15-140 HP (lvls 1-18)

Phép bổ trợ cho Nautilus

Tốc Biến

Thiêu Đốt

Kỹ năng Nautilus nâng đúng cấp độ

Nautilus

Mỏ Neo Ngàn Cân (Nội Tại)

Nội Tại

Phóng Mỏ Neo (Q)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Cơn Giận Của Người Khổng Lồ (W)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thủy Triều Dữ Dội (E)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Thủy Lôi Tầm Nhiệt (R)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18