Viper

Vai trò

Kiểm Soát

Tiểu sử

Là Chuyên Gia Hóa Học người Mỹ, Viper tung ra một loạt các thiết bị hóa học độc hại để kiểm soát chiến trường và bóp nghẹt tầm nhìn của đối thủ. Nếu kẻ địch không bị tiêu diệt bởi chất độc thì cũng mất mạng bởi tâm thuật của cô.

Kỹ năng đặc biệt

X HỐ CỦA VIPER

TRANG BỊ 1 máy phun hóa chất. BẮN để phun hóa chất ra mọi hướng xung quanh Viper, tạo 1 đám mây có khả năng hạn chế tầm nhìn và giảm máu tối đa của người chơi trong phạm vi.

E MÀN KHÓI ĐỘC

TRANG BỊ 1 súng phóng máy tạo khói. BẮN để đặt 1 hàng dài các máy tạo khói. TÁI SỬ DỤNG kỹ năng này để tiêu hao nhiên liệu và tạo ra một bức tường khói độc. Có thể TÁI SỬ DỤNG kỹ năng này nhiều lần.

Q MÂY ĐỘC

TRANG BỊ 1 súng phóng máy tạo khói. BẮN để quăng máy tạo khói có thời gian tồn tại đến hết vòng đấu. TÁI SỬ DỤNG kỹ năng này để tiêu hao nhiên liệu và tạo ra một đám mây khói độc. Kỹ năng này có thể TÁI SỬ DỤNG nhiều hơn 1 lần và bạn có thể nhặt máy tạo khói lên để ĐẶT LẠI.

C RẮN CẮN

TRANG BỊ 1 súng phóng hóa chất. BẮN để phóng 1 ống hóa chất sẽ phát nổ khi chạm đất và tạo ra một vùng hoá chất có khả năng gây sát thương và làm chậm đối thủ.