sage_portrait

Sage

Vai trò

Hộ Vệ

Tiểu sử

Đến từ Trung Quốc, Sage luôn đảm bảo cho mình và đồng đội được an toàn ở bất cứ nơi đâu cô đến. Với khả năng hồi sinh đồng đội đã ngã xuống và đẩy lùi những cuộc tấn công dữ dội, cô là hậu phương vững chắc cho đồng đội trong những trận giao tranh khốc liệt.

Kỹ năng đặc biệt

X Hồi Sinh

TRANG BỊ 1 kỹ năng hồi sinh. BẮN để chọn đồng minh đã hy sinh trong hồng tâm để bắt đầu quá trình hồi sinh đồng minh đó. Sau một khoảng thời gian luyện kỹ năng ngắn, đồng đội sẽ hồi sinh với đầy máu.

C Ngọc Bảo Hộ

TRANG BỊ 1 ngọc bảo hộ. BẮN để đặt 1 bức tường kiên cố. BẮN PHỤ để đổi hướng mục tiêu.

E Ngọc Hồi Sức

TRANG BỊ 1 ngọc hồi phục. BẮN để chọn đồng minh bị thương trong hồng tâm và kích hoạt hồi phục theo thời gian lên đồng minh đó. BẮN PHỤ khi Sage bị thương sẽ kích hoạt hồi phục theo thời gian lên bản thân.

Q Ngọc Làm Chậm

TRANG BỊ 1 ngọc làm chậm. BẮN để quăng 1 ngọc làm chậm ra phía trước, sẽ phát nổ khi chạm đất và tạo ra một khu vực khiến đối phương trong phạm vi bị làm chậm.