gekko_portrait

Gekko

Vai trò

Khởi Tranh

Tiểu sử

Gekko – gã trai phố thị L.A. – là người dẫn đầu biệt đội toàn những sinh vật “lắm chiêu” và rất thân thiết. Gekko đuổi theo những đồng đội đang mải miết lao tới hất tung tất cả kẻ thù đang ngáng đường, ráng sức tập hợp chúng lại để có thể tiếp tục ra chiêu.

Kỹ năng đặc biệt

E DIZZY

TRANG BỊ Dizzy. Nhấn BẮN để cử Dizzy bay vút thẳng lên không trung. Dizzy vận sức, sau đó phóng ra tia plasma lên kẻ địch trong tầm nhìn. Kẻ địch trúng tia plasma sẽ bị mù. Khi Dizzy hết thời gian hiệu lực, nó sẽ tiêu biến thành một tiểu thể không hoạt động. TƯƠNG TÁC để thu hồi tiểu thể và nhận thêm 1 lượt dùng Dizzy sau khoảng thời gian hồi chiêu ngắn.

C HỐ BOM CỦA MOSH

TRANG BỊ Mosh. Nhấn BẮN để quăng Mosh như trái lựu đạn. Nhấn CHẾ ĐỘ PHỤ để ném tầm thấp. Sau khi đáp đất, Mosh phân tách bản thân ra một khu vực rộng hơn rồi phát nổ sau khoảng thời gian ngắn.

X THRASH

TRANG BỊ Thrash. Nhấn BẮN để kết nối với tâm trí của Thrash và điều khiển nó xuyên qua lãnh địa của kẻ thù. KÍCH HOẠT để lao về phía trước và phát nổ, giam cầm mọi kẻ địch trong một phạm vi nhỏ. Khi Thrash hết thời gian hiệu lực, nó sẽ tiêu biến thành một tiểu thể không hoạt động. TƯƠNG TÁC để thu hồi tiểu thể và nhận thêm 1 lượt dùng Thrash sau khoảng thời gian hồi chiêu ngắn. Có thể thu hồi Thrash một lần.

Q WINGMAN

TRANG BỊ Wingman, nhấn BẮN để phóng Wingman lên trước dò kẻ địch. Wingman phát ra xung chấn lên kẻ địch đầu tiên nhìn thấy. Nhấn CHẾ ĐỘ PHỤ khi chỉ tâm ngắm vào khu vực đặt Spike hoặc Spike đã được đặt để Wingman đặt hoặc gỡ Spike. Để đặt Spike, Gekko phải có Spike trong kho đồ. Khi Wingman hết thời gian hiệu lực, nó sẽ tiêu biến thành một tiểu thể không hoạt động. TƯƠNG TÁC để thu hồi tiểu thể và nhận thêm 1 lượt dùng Wingman sau khoảng thời gian hồi chiêu ngắn