Cypher

Vai trò

Hộ Vệ

Tiểu sử

Là một người dò tin đến từ Ma-rốc, với hệ thống giám sát tinh vi của mình, Cypher có thể theo dõi mọi di chuyển của đối thủ. Mọi bí mật đều sẽ bị phát hiện. Mọi bước đi đều sẽ bị phát giác. Không gì có thể lọt khỏi mắt của Cypher.

Kỹ năng đặc biệt

C BẪY DÂY

TRANG BỊ 1 bẫy dây. BẮN để đặt 1 bẫy dây tàng hình tại vị trí đã nhắm (bẫy dây này có thể bị phá hủy), tạo một đoạn dây căng ngang từ vị trị đặt bẫy đến bức tường đối diện. Đối thủ đi qua bẫy dây sẽ vướng lại, lộ vị trí và bị choáng sau một thời gian ngắn nếu không kịp phá hủy bẫy dây. Kỹ năng này cho phép bạn nhặt bẫy dây lên và ĐẶT LẠI.

X ĐÁNH CẮP TÂM TRÍ

NGAY LẬP TỨC sử dụng lên một đối thủ đã bị hạ gục trong hồng tâm để làm lộ vị trí của tất cả đối thủ còn sống.

Q LỒNG CÔNG NGHỆ

NGAY LẬP TỨC quăng lồng công nghệ ra phía trước Cypher. Tái kích hoạt để tạo một vùng làm chậm và chắn tầm nhìn tất cả đối thủ đi ngang qua.

E MÁY QUAY DO THÁM

TRANG BỊ 1 máy quay do thám. BẮN để đặt máy quay do thám tại vị trí đã nhắm. TÁI SỬ DỤNG kỹ năng này để kiểm soát góc nhìn của máy quay. Khi đang kiểm soát máy quay, BẮN để phóng 1 phi tiêu đánh dấu. Phi tiêu này sẽ làm Lộ Vị Trí của người chơi bị bắn trúng. Kỹ năng này cho phép bạn nhặt bẫy dây lên và ĐẶT LẠI.