Mục tiêu chung thường là đẩy nhanh lên Cấp độ 8 ở giai đoạn 4-2 hoặc 4-5 và chuyển sang đội hình Đấu Sĩ/ Xạ Thủ Bậc Thầy. Cách này thường đòi hỏi giai đoạn đầu / giữa trận mạnh mẽ, nếu không bạn sẽ mất quá nhiều máu trên đường đi. Bạn muốn chơi Kaisa làm tướng chủ lực và Galio làm tướng chống chịu chính. Khi đã ổn định, bạn có thể đẩy lên Cấp độ 9 và tìm Xayah * 2 và Udyr để hoàn thiện đội hình.

Do Lillia đang thịnh hành, bạn nên sử dụng hồi máu, hoặc một dạng hồi phục nào khác cho Kaisa.

4
4
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
TFT Aatrox
Aatrox
TFT Udyr
Udyr
Galio tft
Galio
TFT Sylas
Sylas
TFT Riven
Riven
TFT Sivir
Sivir
TFT Kai'Sa
Kai'Sa
TFT Kayle
Bùa Tốc Độ
Kayle
TFT Xayah
Xayah
TFT Teemo
Teemo
Lõi Nâng Cấp Được Đề Xuất
Lõi Bạc
Đánh Siêu Rát Khổng Lồ Hóa Băng Trộm I Băng Trộm I
Lõi Vàng
Nảy Bật May Mắn Nảy Bật May Mắn Những Người Bạn Nhỏ Lưỡi Kiếm Uy Lực
Lõi Kim Cương
Tuyển Nhân Sự Nhỏ Mà Có Võ Khảm Bảo Thạch III
Giai đoạn 2
2
2
1
1
1
1
TFT Sivir
Sivir
TFT Garen
Garen
TFT Riven
Riven
TFT Teemo
Teemo
Giai đoạn 3
2
2
2
2
2
1
1
1
TFT Sivir
Sivir
TFT Garen
Garen
TFT Aatrox
Aatrox
TFT Riven
Riven
TFT Teemo
Teemo
TFT Jax
Jax
Giai đoạn 4
3
3
4
2
1
1
1
1
1
TFT Kai'Sa
Kai'Sa
Galio tft
Galio
TFT Sivir
Sivir
TFT Riven
Riven
TFT Teemo
Teemo
TFT Aatrox
Aatrox
TFT Jax
Jax
TFT Sylas
Sylas
Giai đoạn 5+
3
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
TFT Kai'Sa
Kai'Sa
Galio tft
Galio
TFT Sylas
Sylas
TFT Xayah
Xayah
TFT Sivir
Sivir
TFT Riven
Riven
TFT Teemo
Teemo
TFT Aatrox
Aatrox
TFT Jax
Jax
Tùy biến trang bị thay thế tùy vào trận đấu
1
2
1
1
1
1
TFT Kai'Sa
Hình Xăm Độc Dược
Kai'Sa
TFT Kai'Sa
Kai'Sa
TFT Xayah
Xayah
TFT Sylas
Bùa Thăng Hoa
Sylas
TFT Sylas
Sylas