Đội hình 4 Bắn Tỉa kết hợp với 4 Cảnh Vệ vẫn đang hoạt động rất hiệu quả trong meta hiện tại. Ashe là chủ lực chính và Amumu là tuyến đầu chính. Hãy đưa các trang bị phụ cho Aphelios, bạn có thể chuyển chúng cho Sett 2 sao ở cuối trận, Nautilus có thể sử dụng các trang bị chống chịu còn lại.

Trong giai đoạn đầu trận, bạn bắt đầu với đội hình Bắn Tỉa/Cảnh Vệ và nhanh chóng lên cấp 8 vào đầu Giai Đoạn 4. Tìm kiếm Ashe, Nautilus và nâng cấp phần còn lại của đội hình cốt lõi. Sau khi ổn định, bạn có thể đẩy lên Cấp 9. Với Cấp 9, bạn có thể thêm Syndra để có 3 Định Mệnh, hoặc nếu có Ấn Sử Giả/Bắn Tỉa, bạn có thể sử dụng 4 Sứ Giả với Lissandra hoặc 6 Xạ Thủ để hoàn thiện đội hình.

4
2
2
3
3
1
2
4
1
TFT Illaoi
Illaoi
TFT Amumu
Amumu
TFT Sett
Sett
Nautilus tft
Nautilus
Ashe TFT
Ashe
Build Senna TFT
Senna
TFT Aphelios
Aphelios
Syndra
TFT Caitlyn
Caitlyn
Lõi Nâng Cấp Được Đề Xuất
Lõi Bạc
Hộp Pandora Đánh Siêu Rát Bạn Thân
Lõi Vàng
Huy Hiệu Bắn Tỉa Huy Hiệu Bắn Tỉa Phát Bắn Tầm Xa Phát Bắn Tầm Xa Vệ Binh Linh Giới Vệ Binh Linh Giới
Lõi Kim Cương
Vương Miện Bắn Tỉa Vương Miện Bắn Tỉa Tuyển Nhân Sự Nhỏ Mà Có Võ